Antigentest Covid-19 (snabbtest)

Hälsolänken utför antigentest på symtomfria personer enligt uppdrag från dig som arbetsgivare. Provsvar erhålls inom 15 minuter. Genomförandet av test sker på anordnad plats. För mer information och bokning kontakta oss! Tel vx 010-470 63 00. Tel kundsamordnare...

Viktig info angående uppdragsformuläret

På grund av tekniska problem har uppdrag som registrerats på vår hemsida mellan kl 16.00 2019-08-27 och kl 15.00 2019-08-30 inte kommit oss till handa. Problemet är nu åtgärdat. Hälsolänken beklagar det inträffade! Observera att inskickade uppdrag under perioden ovan...

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll på besök

Ett avspänt möte där vi fick delge ministern våra synpunkter på hur en arbetsgivare kan använda sin företagshälsa till att förbättra arbetsmiljön och sänka sjuktalen. Deltagare: Marcus Lech, Jörgen Johansson, Annika Strandhäll, Victor Harju, Anders Björck, Tina...

Torsby kommun väger in livets svängningar i hälsoarbetet

HR-strateg Tina Bengtsson samordnar arbetsmiljöarbetet inom kommunen. Hälsolänken, Torsby kommuns företagshälsa, bistår henne i detta arbete. Effekten av arbetet har blivit att Torsby kommun två år i rad har haft lägst sjukfrånvaro bland landets kommuner. Läs Sunt...