Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll på besök

Ett avspänt möte där vi fick delge ministern våra synpunkter på hur en arbetsgivare kan använda sin företagshälsa till att förbättra arbetsmiljön och sänka sjuktalen. Deltagare: Marcus Lech, Jörgen Johansson, Annika Strandhäll, Victor Harju, Anders Björck, Tina...

Torsby kommun väger in livets svängningar i hälsoarbetet

HR-strateg Tina Bengtsson samordnar arbetsmiljöarbetet inom kommunen. Hälsolänken, Torsby kommuns företagshälsa, bistår henne i detta arbete. Effekten av arbetet har blivit att Torsby kommun två år i rad har haft lägst sjukfrånvaro bland landets kommuner. Läs Sunt...