Utbildning

Hälsolänkens utbildningar 

Utbildning är en viktig del i arbetet kring arbetsmiljö och hälsa och en viktig del i det systematiska arbetsmiljö arbetet (SAM). Det ger ökad medvetenhet hos både arbetsledning och personal.

Hälsolänken skräddarsyr utbildningar för grupper och företag och vi erbjuder ett stort antal utbildningsmöjligheter anpassade efter just ditt företag.

Våra utbildare är både kursledare och konsulter med stor erfarenhet av de utmaningar som olika branscher möter i sin arbetsmiljö och vardag.

Intresseanmälan utbildning

 

Bekräftelse