Utbildning

Hälsolänkens utbildningar

Utbildning är en viktig del i arbetet kring arbetsmiljö och hälsa och en viktig del i det systematiska arbetsmiljö arbetet (SAM). Det ger ökad medvetenhet hos både arbetsledning och personal.

Hälsolänken skräddarsyr utbildningar för grupper och företag och vi erbjuder ett stort antal utbildningsmöjligheter anpassade efter just ditt företag.

Våra utbildare är både kursledare och konsulter med stor erfarenhet av de utmaningar som olika branscher möter i sin arbetsmiljö och vardag.

Hälsolänken är godkänd utbildningsanordnare av AFA Försäkring. Privata arbetsgivare kan få ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildningar som genomförs av oss. Läs mer

Planerade utbildningar

Inga aktuella bokningstillfällen

Ett urval av våra utbildningar 

Stress och kris

Grund- samt fortutbildning inom stress- och krishantering. Krisstöd samt efterföljande uppföljning vid akuta krissituationer.

Bättre Arbetsmiljö-utbildning

Få ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö samt grundläggande arbetsmiljö­kunskaper och en möjlig metod för att arbeta med arbetsmiljöfrågor i praktiken.

Hälsoinspiratör

Hälsolänken skräddarsyr utbildningar inom hälsa för att passa just ditt företag och dina behov.

Utbildning om ”särskilt allergiframkallande ämnen”

Utbildning krävs bland annat för att leda eller aktivt sysselsättas i ett arbete som kan innebära exponering för farliga kemiska produkter. 

Ergonomi

Hälsolänken erbjuder ergonomiutbildningar anpassade just för ert företags speciella förutsättningar.

Självskydd, mot hot och våld

Utbildning i “Våld och hot i arbetsmiljön” – inklusive praktisk träning i självskydd.

Första hjälpen-utbildning

Teoretisk kunskap och praktisk övning för att du ska ha färdighet för att våga ingripa om någon i din närhet drabbas av sjukdom eller olycksfall.