Första hjälpen-utbildning

Första-hjälpen för nybörjare – Sunne, Torsby och Årjäng

 

Enligt ”första hjälpen och krisstöd” (AFS 1999:7) har arbetsgivaren utifrån verksamhetens art, omfattning och särskilda risker en skyldighet att säkerhetsställa att det finns tillräckligt antal personer tillgängliga på arbetsplatsen som kan ge första hjälpen. Utifrån bedömning av vilka risker för ohälsa och olycksfall som finns i arbetslivet ska första hjälpen och krisstöd planeras.

Hälsolänkens första hjälpen-utbildning är en möjlighet för arbetsgivaren att säkerhetsställa att kunskaper och färdigheter i första hjälpen finns och hålls aktuella bland de anställda.

I första hjälpen-kursen får du möjligheten att genom teoretisk kunskap och praktisk övning skaffa dig färdighet för att våga ingripa om någon i din närhet drabbas av sjukdom eller olycksfall.

Utbildningstillfällen på Hälsolänken

Vi erbjuder möjlighet att boka enskilda platser på första hjälpen-utbildningar. Aktuella tillfällen visas längst ner på sidan

 • Max antal/kurs är 12 st.
 • Minsta antal/kurs är 6 st. Vid färre anmälda, erbjuds flytt till annat kurstillfälle.

Förberedelser inför kurs: Läs igenom hänvisat kurskompendium. Kompendiet går att köpa eller låna.

Frågor om priser/avtal osv, kontakta oss 010- 470 63 00

Planerade utbildningar

Inga aktuella bokningstillfällen

Fyra timmars intensivutbildning

 • hur du ska tänka kring L-ABC
 • hjärt- och lungräddning med hjärtstartare
 • luftvägsstopp
 • stabilt sidoläge
 • olika olyckstillbud och sjukdomstillstånd, som exempelvis:
  • Hjärtinfarkt
  • Stroke
  • TIA
  • Diabetes
  • Blödningar
  • Cirkulationssvikt och svimning
  • Allergisk reaktion
  • Brännskada
  • Krampanfall och epilepsi
  • Nack- och ryggskada