Aktiveringskurs

Hälsolänkens aktiveringskurs riktar sig till individer med olika former av belastningsproblematik. Med anledning av problematiken, som kan vara av både fysisk och psykisk karaktär, upplever personen själv, eller dess omgivning, att det finns behov av stöd för att kunna hantera situationen.

I samverkan med individ, arbetsgivare och resurs från Hälsolänken planeras upplägg för kursen. En anpassad tidsplan utformas utifrån identifierad problematik, behov och målsättning. Under kurstiden kan individen eventuellt uppbära sjukpenning, förebyggande sjukpenning eller annan ersättning.

Syfte och mål

Kursens innehåll och aktiviteter utgår från ett helhetsperspektiv där alla delar syftar till att ge individen verktyg för att själv kunna hantera sin situation och stärka sitt mående. Kursdeltagarna är alla i någon form av förändringsprocess, vilken berörs i kursens alla aktiviteter och föreläsningar. Förändringsprocessen och förståelse för denna är en viktig del i att kunna nå uppsatt mål och skapa bättre förutsättningar i att hantera sin livs- och yrkeslivssituation.

Kursens innehåll

Kursen bedrivs i form av gruppverksamhet där deltagaren blir del i ett sammanhang, vilket för många är en viktig faktor. Kursen är baserad på en sex veckors period (30 dagar), alternativt enstaka dagar eller längre perioder.

Vid dagar med fysisk inriktning sker träning i gymmet med individuellt upplägg utifrån individens önskemål och förutsättningar samt gruppträning med varierat innehåll, bl a med användande av pilatesboll och gummiband. Dagen avslutas med stretch och rörlighet för hela kroppen. Under dagar med kroppskännedom utövas aktiviteter såsom yoga, chiball och andningsövningar i kombination med både mentala och muskulära avspänningstekniker. Under kurstiden ges även föreläsningar och gruppdiskussioner med olika teman såsom stress, kost och hälsa.

Efter halva kurstiden utförs ett avstämningssamtal där Hälsolänkens resursperson tillsammans med deltagaren och dennes arbetsledare gör en nulägesanalys och eventuella korrigeringar av aktuell handlingsplan.

Eftermiddagsaktivitet

För individer där det finns ökad risk för sjukskrivning erbjuder Hälsolänken deltagande i aktiviteter på eftermiddagen med olika inriktningar. Deltagandet kan ske under olika former, på friskvårdstid/arbetstid, fritid, under sjukskrivning eller som förebyggande insats. Eftermiddagsaktiviteterna är uppdelade på två pass. Första passet är gym och andra passet yoga. Det är valfritt att delta på ett utav dessa eller båda.

Vill du veta mer!

Kontakta Hälsolänkens kundsamordnare 

Tel. 010-470 63 00
info@halsolanken.se