Ett avspänt möte där vi fick delge ministern våra synpunkter på hur en arbetsgivare kan använda sin företagshälsa till att förbättra arbetsmiljön och sänka sjuktalen. Deltagare: Marcus Lech, Jörgen Johansson, Annika Strandhäll, Victor Harju, Anders Björck, Tina Bengtsson, Eva-Lena Gustavsson, Ann-Katrin Järåsen, Nina Höijer, Fredrik Andersson och Ulrika Sigfridson.

Hälsolänken blev inbjudna av Torsby kommun för att medverka när Annika Strandhäll kom på besök med anledning av Torsby kommuns låga sjukskrivningstal.Torsby kommuns företrädare beskriver arbetsmiljöarbetet ute i organisationen som nyckeln till framgången. Genom arbetsmiljöutbildning har arbetsledarna och skyddsombuden gemensamt arbetat för att samverka till en god arbetsmiljö. De jobbar också gemensamt för att upptäcka tidiga signaler på att något inte fungerar som det ska i arbetsgruppen eller för enstaka individer. När de upptäcker dessa avvikelser beskriver Torsby kommun att det gör skillnad för arbetsgruppen och/eller individen om de väljer att agera tidigt och ha en kontakt med sin företagshälsa Hälsolänken.

Annika Strandhäll sammanfattade dagen:

·         De tidiga insatserna är viktiga
·         Dagens ohälsoproblematik kan väldigt sällan lösas med gårdagens medicin och sjukskrivning.


Annika Strandhäll med Torsby kommuns sammanfattning av vad man vill och vad man får av sin företagshälsa.