Covidtester

Hälsolänken erbjuder både antigen- och antikroppstest

Hälsolänken utför antigentest på symtomfria personer. Provsvar erhålls inom 15 minuter. Testet beställs av dig som arbetsgivare / din arbetsgivare, företag mfl  med anledning av:

  • Covid-19-smitta finns på arbetsplatsen. Test i syfte att identifiera eventuell smitta på symtomfria medarbetare för att förhindra smittspridning
  • Säkerställa att besökare in till en arbetsplats är friska från Covid-19, exempelvis entreprenörer.
  • Screening på företag.
  • Nödvändiga arbetsresor där inreselandet kräver intyg att den resande inte bär smitta (OBS! Säkerställ via UD Resklar, vad som gäller för din resa).

Hälsolänken genomför även antikroppstest för påvisande av antikroppar mot coronaviruset.

Läs mer nedan!

 

Antigentest (snabbtest) av pågående sjukdom i covid-19

Hälsolänken erbjuder antigentester som påvisar om man har pågående covid-19. Det är ett snabbtest som ger svar inom 10-20 minuter. Test genomförs endast på symtomfria individer och är en extra säkerhetsåtgärd till befintliga åtgärder och rekommendationer för att ytterligare minska risken för lokala utbrott. 

Näsprovet utförs av Hälsolänkens personal, antingen på er arbetsplats eller i Hälsolänkens lokaler. Om testresultatet är positivt tyder det på att personen eventuellt har en pågående covid-19-infektion. För att säkerställa resultatet skickas individen för PCR-provtagning.

Snabbtester är möjliga att använda storskaligt. Antigentesterna används för att begränsa risken för lokala utbrott, s k klustersmitta, på arbetsplatsen. Är en förebyggande åtgärd där medarbetare arbetar nära varandra under en längre tid. 

Resor och friskintyg

Vid nödvändiga arbetsresor där inreselandet kräver intyg på att den resande inte bär smitta, godkänns antigentestet för ett antal inreseländer. Snabbtester är i dessa fall ett snabbt och smidigt sätt att få ett intyg, normalt inom 24 timmar. Vi rekommenderar att i god tid innan resa besöker UD:s hemsida (appen UD Resklar) för att se vad som gäller i det land resan avser.

Antigentestet kan med fördel även erbjudas till medarbetare som kommer tillbaka från arbetsresa, för att säkerställa smittfrihet innan man återvänder till sin arbetsplats.

Antikroppstest (serologitest) 

Serologitestet påvisar antikroppar mot coronaviruset. Vi genomför testet på enskilda individer eller hela personalgrupper.

Varje testad medarbetare får rekommendationer enligt Folkhälsomyndighetens direktiv, utifrån sitt testresultat och sjukhistoria avseende eventuella symtom på covid-19.

Testet utförs på plats hos Hälsolänken genom ett blodprov på symtomfria personer, tidigast 14 dagar efter eventuell symtomdebut och tidigast efter 2 dagars symtomfrihet. Att vänta ytterligare några veckor efter sjukdom kan vara bra för att få ett korrekt svar. Svaret erhålls oftast inom 2-3 dagar.