Uppdragsbeställning

På uppdrag av och tillsammans med beställande arbetsgivare genomför vi av er önskade åtgärder. Det hela syftar till att stödja anslutna företag i deras systematiska arbetsmiljöarbete.


Uppdragsbeställning

Beställ uppdrag genom att använda vårt webformulär.

Vår kundsamordnare, alternativt annan resursperson, kontaktar dig så snart uppdraget är hanterat hos oss. Om du inte fått någon återkoppling inom en vecka, ring oss, 0560-68 91 30.

Uppdragsbeställning

Alternativ metod