Blanketter

Uppdragsbeställning

På uppdrag av och tillsammans med beställande arbetsgivare genomför vi av er önskade åtgärder. Det hela syftar till att stödja anslutna företag i deras systematiska arbetsmiljöarbete.

Våra kundsamordnare, alternativt annan resursperson, kontaktar så snart uppdraget är hanterat hos oss. Om ingen återkoppling inom en vecka, kontakta oss, 010-470 63 00.

Övriga blanketter