Körkortsmottagning

Vi hjälper dig med ditt körkort!

Önskar du ta körkort för lastbil, buss eller ansöka om taxiförarlegitimation? Eller börjar det bli dags att förnya din högre behörighet?

Har Transportstyrelsen begärt läkarintyg med provtagningar? Kanske handlar det om återkallat körkort efter trafikonykterhets- eller narkotikabrott, beroendediagnos eller en läkares anmälan. Kan också handla om vissa medicinska diagnoser, till exempel epilepsi, ADHD, diabetes där Transportstyrelsen kräver regelbundet inlämnande av läkarintyg.

Oavsett anledning, varmt välkommen att kontakta oss för frågor och tidsbokning!

Alkohol och droger

Ditt föreläggande från Transportstyrelsen anger vilka prover som ska tas, hur lång observationstiden är samt när ditt intyg senast ska vara inskickat. Ett föreläggande är det underlag du får av Transportstyrelsen efter att du ansökt om körkortstillstånd. Ett föreläggande är inte detsamma som ett återkallelsebeslut. Efter att de alkoholmarkörer (blodprover) och/eller droganalyser (urinprov) som skall tas är klara kommer du för ett läkarbesök för intygsskrivning. Proverna ska ske oannonserat, kallelse med kort varsel enligt Transportstyrelsens krav.

Körkort högre behörighet och taxi

Förlängning av högre behörighet
Körkortet högre behörighet måste förnyas var 5:e år från 45 års ålder. Om du är 45 år och äldre när din behörighet går ut, behöver du läkarintyg. Boka tid hos oss för undersökning. Läkaren behöver bland annat ta uppgifter kring eventuella mediciner, så förbered gärna detta. Medtag glasögon/linser om du använder det, synundersökning görs då med och utan korrektion.

När du ska utöka / ta körkort för högre behörighet eller ansöka om taxiförarlegitimation
Använd Transportstyrelsen e-tjänst för ansökan om körkortstillstånd för tyngre fordon och taxiförarlegitimation. Vänd dig sedan till oss för att boka tid för läkarundersökning och intyg.

Neuropsykiatriska diagnoser

Behöver du läkarintyg för att styrka lämpligheten att inneha körkort vid neuropsykiatrisk diagnos – ADD, ADHD, Aspergers syndrom, autismspektrumtillstånd eller likartade tillstånd? Våra läkare har specialistkompetens allmänmedicin alternativt annan specialistkompetens, dvs den behörighet som Transportstyrelsen kräver för intyget.

OBS! Det är viktigt att vi får ta del av sammanfattningen från din neuropsykiatriska utredning, där det framgår att läkare har ställt diagnos. Vi måste få detta minst en vecka innan besöket. Boka tid med god framförhållning så du hinner med att ordna detta.

Ansökan om alkolås

Den som får sitt körkort indraget efter rattfylleri kan ansöka om körkort med villkor om alkolås. Under villkorstiden är det mycket att hålla reda på, men vi hjälper dig hela vägen. Börja med att läsa igenom Transportstyrelsen information gällande villkor alkolås: Villkor om alkolås. Boka sedan en tid hos oss för provtagning och läkarundersökning.

Har du för avsikt att ansöka om alkolås, rekommenderar vi att du redan nu ser över vilka som kan leverera detta och hur lång tid det tar. När du får ditt beslut ska du vända dig till en auktoriserad verkstad.