Hälsolänken kan nu erbjuda test som kan påvisa om du haft genomgången coronainfektion (ej pågående infektion). Provet kan tas 1-4 veckor efter symtomdebut. Vi testar inte individer som uppvisar symtom.

Kontakta oss för mer information

Tel 010-470 63 00