Personuppgiftshantering

Att behandla och skydda personuppgifter på ett korrekt sätt är viktigt för oss på Hälsolänken AB. Vårt arbete kring dataskydd och personuppgiftshantering är kontinuerligt och implementerat i vår dagliga verksamhet.

För information och frågor kring dataskydd, välkommen att kontakta oss via mail: dataskyddsombud@halsolanken.se