Om oss

H
I januari 1975 bildades Torsby Hälsan förening och fick till uppgift att bilda en företagshälsovård. År 1977 registrerades ett aktiebolag som sedan dess bedrivit företagshälsovård i norra Värmland. År 2004 köpte Torsby Hälsan AB upp Sunne Arbetsmiljö AB i samband med det uppköpet gjordes ett namnbyte till Hälsolänken AB. Hälsolänken AB är ett aktiebolag sedan 2004 som skall erbjuda och bedriva företagshälsovård och friskvård, samt äga och förvalta fast egendom jämte driva annan därmed förenlig verksamhet. Hälsolänken AB bildades 2004 och tillhandahåller tjänster till ca 260 företag, myndigheter och organisationer med ca 7500 anställda.

Hälsolänkens AB arbetsområde täcker en stor del av Värmland. Styrimpulser till Hälsolänken AB:s verksamhet sker ifrån Torsbyhälsans förening och därav bildat aktiebolag med ingående styrelse som har ett övergripande ansvar för verksamheten och av styrelsen utsedd VD.

Hälsolänken är kvalitetssäkrad sedan 18 september 2006 enligt SS-EN ISO 9001:2008 med certifikatnummer 31035. Hälsolänken bedriver kvalitetssäkrad företagshälsovård enligt branschorganisationen Svensk Företagshälsovårds definition, enligt följande:

 • “I första hand bedrivs inom områdena arbetsmiljö och arbetslivsinriktad rehabilitering.
 • Verkar på ett professionellt och oberoende sätt gentemot uppdragsgivaren och brukare.
 • Med kontrakterade tjänster erbjuder uppdragsgivaren kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.
 • Baserat på en sådan helhetssyn lämnar förslag till åtgärder och aktivt verkar för att dessa genomförs.”
 • Arbetsmiljöingenjör
 • Ergonom
 • Företagsläkare
 • Företagssköterskor
 • Sjukgymnast
 • Hälsoterapeut
 • Beteendevetare
 • Samtalsterapeuter
 • Friskvårdskonsulent
 • Träningsinstruktörer
 • Beroendeterapeut
 • Administrativ personal

 • Kvalitetsäkrad

  4K Hälsolänken bedriver kvalitetssäkrad företagshälsovård enligt branschorganisationen Svensk Företagshälsovårds definition: I första hand bedrivs inom områdena arbetsmiljö och arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi verkar på ett professionellt och oberoende sätt gentemot uppdragsgivaren och kundanställda. Med kontrakterade tjänster erbjuder vi uppdragsgivaren kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Vi utarbetar förslag till åtgärder och verkar aktivt för att dessa genomförs.

 • Företagets resurs

  4RHälsolänken vill vara en konkret resurs i företagens kontinuerliga utvecklingsprocesser. De viktigaste verksamhetsområden innefattar bland annat yrkesmedicinska funktionsbedömningar, skattning av arbetsförmåga i relation till medicinsk situation och prognos, ge förslag till och i vissa fall erbjuda adekvat rehabilitering. En viktig bit i vårt arbete är rehabilitering. Vi bistår anslutna företag i hanteringen av konsekvenser av medicinsk problematik som kan härledas till arbetsmiljö eller privatliv.

 • Prevention

  4P Hälsolänken är en viktig resurs i arbetsmiljöarbetet för de anslutna företagen. Vi arbetar med prevention, det vill säga att via riskanalyser identifiera skadebringande verksamhetsprocesser och via handlingsplaner tala om hur man kan undvika dessa. Exempel på preventivt arbete kan vara exponeringsmätningar, kartläggningar, hälsokontroller samt olika utbildningar.

  Vi arbetar även med promotion vilket betyder att vi hjälper till att identifiera en önskvärd framtid och aktivt bistå i strävandet för att förverkliga den. Exempel på promotivt arbete kan vara olika former av utbildningar och hälsobefrämjande aktiviteter för företagen och de anställda.

Vill du veta mer? Ladda ner vårt styrdokument.


Vår affärsidé

Vi är en värdefull resurs i våra kunders ambition att uppnå sin vision inom arbetsmiljö och hälsa.