Om oss

I januari 1975 bildades Torsbyhälsan förening med uppgiften att bilda en företagshälsa. 1977 registrerades ett aktiebolag, Torsbyhälsan AB, som sedan dess bedrivit företagshälsa. År 2004 köpte Torsbyhälsan AB upp Sunne Arbetsmiljö AB och i samband med detta gjordes ett namnbyte till Hälsolänken AB. Hälsolänken AB bedriver idag verksamhet i en stor del av Värmland och har ca 340 anslutna kunder, som består av företag, myndigheter och organisationer, med ca 13 500 kundanställda.

Vision

Att ses som det självklara valet av företagshälsa!

Kvalitetssäkrad

Hälsolänken bedriver ett kontinuerligt kvalitetssäkringsarbete för att säkerställa att det arbete vi utför håller hög kvalitet. Vår certifiering enligt ISO 14001:2015,  ISO 9001:2015 och ISO 45001:2018 innebär att vårt arbetsmiljöledningssystem uppfyller internationell standard. Systemen är ett stöd inom verksamheten, bland annat för att säkerställa att tjänster och arbetssätt stämmer överens med företagets mål, att beslut genomförs och att en ständig verksamhetsutveckling sker. Hälsolänken innehar även ett auktoriserat medlemskap hos Sveriges Företagshälsor och bedriver kvalitetssäkrad företagshälsa enligt branschorganisationens ”Krav på Ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård” Detta innebär att vi kan erbjuda kvalitativa och värdeskapande tjänster i enlighet med föreningens stadgar.

Företagets resurs

Hälsolänken vill vara en konkret resurs i våra anslutna företags kontinuerliga utvecklingsprocesser. Viktiga verksamhetsområden innefattar bland annat yrkesmedicinska funktionsbedömningar, skattning av arbetsförmåga i relation till medicinsk situation och prognos, att ge förslag till och i vissa fall erbjuda adekvat rehabilitering. Vi bistår anslutna företag i hanteringen av de konsekvenser som kan uppstå av medicinsk problematik härledd till arbetsmiljö eller privatliv.

Prevention

Hälsolänken är en viktig resurs i anslutna företags arbetsmiljöarbete. Vi arbetar med prevention, det vill säga att via riskanalyser identifiera skadebringande verksamhetsprocesser och genom handlingsplaner beskriva och ge förslag på hur man kan undvika dessa. Exempel på preventivt arbete kan vara exponeringsmätningar, kartläggningar, hälsokontroller samt olika utbildningar.