Arbetsplatsinriktad rehabilitering

När en anställd behöver stöd för att undvika sjukskrivning

Forskning och erfarenhet har visat att tidiga insatser är en viktig framgångsfaktor när det gäller att sänka sjukfrånvaron, förbättra arbetsförmågan och förebygga ohälsa. Därigenom ökar möjligheten att vara kvar i arbete alternativt en tidigare återgång i arbete. När arbetsledare ser tecken på att den anställde förändrats i sin arbetsförmåga, är det viktigt att agera. Det är under den första delen av en sjukperiod som du som arbetsgivare har de högsta kostnaderna för sjukfrånvaro. Hälsolänken erbjuder arbetsledaren och arbetstagaren stöttning för vidare hantering av situationen.

På uppdrag av arbetsgivaren genomförs ett kartläggningssamtal/planeringssamtal via lämplig resursperson på Hälsolänken. Detta samtal innebär att arbetstagaren med egna ord beskriver sina hinder/resurser utifrån en enkät, ”Kallelse till resursperson”. Tillsammans med de funktioner som ingått i utredningen ringas aktuell problematik in, och en möjlig handlingsplan läggs fram.

Kartläggningssamtalet/planeringssamtalet är en del i arbetsplatsinriktad rehabilitering. Arbetsgivare kan ansöka om bidrag från Försäkringskassan för inköp av ”Arbetsplatsinriktad rehabilitering” enligt SFS förordning (2014:67), som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för anställda att komma åter i arbete.

Önskar du som arbetsgivare hjälp med underlag för att ansöka om ovan bidrag, kryssa då i valbar ruta på uppdragsbeställningen, som du finner på sidan blanketter. På blankettsidan finns även mer information om ”Arbetsplatsinriktad rehabilitering”.