Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Den 1 juli 2018 träder en ny lag i kraft som innebär ökade krav på arbetsgivaren vad gäller rehabiliteringsansvaret. Arbetsgivaren får då en skyldighet att upprätta en plan för återgång i arbete för arbetstagare som kan antas ha en nedsatt arbetsförmåga på grund av...

Viktig info till Hälsolänkens gymkunder

Måndag 28 maj 2018 träder den nya lagen om personuppgiftshantering, General Data Protection Regulation (GDPR), i kraft och ersätter då den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). Genom att använda din dörrtagg/passerkort efter den 24 maj 2018 godkänner du att Hälsolänken...

Förändrade faktureringsrutiner

Införandet av nya dataskyddsförordningen 25 maj 2018 skärper kraven kring personuppgiftshantering. Med anledning av detta väljer nu Hälsolänken att förändra sina faktureringsrutiner. Från och med juni månad kommer underlaget, som specificerar vilka personer som...

Nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 träder den nya lagen om personuppgiftshantering, General Data Protection Regulation (GDPR), i kraft. Att behandla och skydda personuppgifter på ett korrekt sätt är viktigt för oss på Hälsolänken AB och nu pågår arbete med att anpassa vår verksamhet i...