Medicinska kontroller

Medicinska kontroller

Genom medicinska kontroller kan tidiga tecken på ohälsa, sjukdom eller skada, som kan ha uppstått till följd av arbetsmiljön, identifieras. Detta är särskilt viktigt för arbetstagare som exponeras för olika påfrestningar, såsom: Vibrationer Handintensivt arbete...
Bättre arbetsmiljö grundutbildning i Arvika

Bättre arbetsmiljö grundutbildning i Arvika

Tredagars grundutbildning Bättre arbetsmiljö enligt Prevents metod Nya BAM Grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och syftar till att stimulera till en god samverkan i arbetsmiljöfrågor. Utbildningen...
Hälsolänken miljöcertifierade enligt ISO 14001

Hälsolänken miljöcertifierade enligt ISO 14001

Hälsolänken är nu miljöcertifierade enligt ISO 14001 Denna internationella standard för miljöledningssystem (ISO 14001:2015) hjälper oss som organisation att identifiera och systematiskt minska vår miljöpåverkan. Den ger oss stöd i arbetet med att utveckla arbetssätt...
God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År!

Hälsolänken önskar alla kunder en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Mellan 22 dec och 12 jan har vi begränsad receptionsbemanning. För köp av gymkort hänvisas till vx 010-470 63 00/info@halsolanken.se/webshopen. Under julhelgerna har telväxel ordinare öppet...