För företag

H Hälsolänken AB är Norra Värmlands egen företagshälsa. Alla företag, stora som små, är välkomna att ansluta sig till Hälsolänken. Det är enkelt och prisvärt – förutom en låg årlig anslutningsavgift betalar man bara för de tjänster man nyttjar. De anslutna företagen och deras anställda kan sedan ta del av flera förmånliga tjänster, man har till exempel rabatt på hälsoundersökningar och gymkort. När ett företag är anslutet till Hälsolänken är det alltid arbetsgivaren som tar kontakt med oss för att beställa uppdrag för sina anställda.

På Hälsolänken finns en mångkompetent resursgrupp bestående av företagsläkare, psykolog, beteendevetare, företagssköterskor, arbetsmiljöingenjör, ergonom, företagssjukgymnast, friskvårdskonsulenter, hälsoterapeuter, träningsinstruktörer, beroendeterapeut, samtalsterapeut samt administrativ personal.

Genom att utnyttja våra resurser inom områden arbetsmiljö och företagshälsa skapar du som företagare trygghet för dina anställda. En satsning på hälsa och friskvård är även en klok, långsiktig investering som kan spara kostnader för företaget. Hur mycket du vill nyttja oss och vad du vill att vi ska hjälpa till med bestämmer du helt och hållet själv. Hälsolänken har verksamhet i Torsby, Sysslebäck, Sunne och Årjäng.

”Hälsolänken är en företagshälsovård med hög kompetens och bra tillgänglighet. Man är lyhörd för kommunens behov av insatser något som är viktigt för att vi skall nå vårt mål med höga frisktal för vår personal.”
Anders Björck, HR-chef och bitr. kommundirektör, Torsby kommun

 • Arbetsmiljöutredningar
 • Riskanalyser
 • Handlingsplaner
 • Utbildningar
 • Hälsokontroller
 • Medicinska kontroller
 • Funktionsbedömning
 • Stress och ohälsa
 • Vaccinationer
 • Friskvård
 • Behandlingar
 • Samtalsterapeuter
 • Beroendeterapeut
 • Rehabilitering
 • Sjuk- och friskanmälan

Förebyggande

4F FÖREBYGGANDE ARBETSMILJÖARBETE  Ett av Hälsolänkens kärnområden är att bistå våra företagskunder i arbetet för en sund och säker arbetsplats. Vi har bred kompetens och lång erfarenhet kring organisations- och arbetsmiljöfrågor. Vi bistår er med rätt förutsättningar för att lyckas i ert jobb med att förbättra arbetsmiljön på företaget. En god arbetsmiljö skapar förutsättningar för friska medarbetare, därför är förebyggande arbetsmiljöarbete en av de viktigaste frågorna för ett välmående företag. Vi hjälper till med ert strategiska arbetsmiljöarbete och håller utbildningar inom till exempel BAM, Bättre arbetsmiljö.

Utredande

4FFRISKA MEDARBETARE  Ett friskt företag kräver friska medarbetare. Genom Hälsolänkens breda specialistkompetens kan vi erbjuda våra anslutna företag kundanpassade och ekonomiska lösningar för att förbättra och bibehålla hälsan bland  medarbetarna. Vi utför allt ifrån rutinmässiga hälsoundersökningar och medicinska kontroller till rehabiliterings- och friskvårdsplaner. Stressrelaterad ohälsa är ett vanligt problem som många drabbas av, våra specialistkompetenser är en resurs till ett friskare liv. Att fortlöpande arbeta med hälsofrågor inom företaget är en lönsam investering och genom Hälsolänken får anslutna företag tillgång till vårt breda utbud av tjänster.

Rehabiliterande

4F INDIVIDANPASSAD REHABILITERING  Vid ohälsa och sjunkande arbetsförmåga hos anställda är rehabilitering en viktig åtgärd som ofta sker i samverkan mellan arbetsledning, den anställde, Försäkringskassan och Hälsolänkens resurspersoner. Lagstiftningen kräver att arbetsgivaren ska vidta åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering och som arbetsgivare vill man förstås att långtidssjukskrivna medarbetare ska komma tillbaka till arbetsplatsen så snabbt som möjligt. Genom Hälsolänkens kompetens och erfarenhet kan vi tillsammans med arbetsledning och den anställda hitta lösningar utifrån var och ens förutsättningar. Vårt team utarbetar en individanpassad rehabiliteringsplan.

Företagshälsa –För alla företag

Hälsolänken AB är Norra Värmlands egen företagshälsa.

Alla företag, stora som små, är välkomna att ansluta sig till Hälsolänken.