Medicinska kontroller (MKA) enl. Arbetsmiljöverket

Inom vissa yrken är erbjudan om eller genomgång av medicinsk kontroll obligatoriskt för de anställda. Regler om vad som ingår i dessa kontroller beskrivs i Arbetsmiljöverkets föreskrift ’’Medicinska kontroller i arbetslivet” (AFS2019:3). I vissa fall kan utredning i det systematiska arbetsmiljöarbetet påvisa att det är lämpligt med en medicinsk kontroll.

Hälsolänken genomför ovannämnda kontroller.

Beställare

Arbetstagare

Adresser

Medicinsk kontroll och bedömning för tjänstbarhetsintyg beställs till följd av

Medicinsk kontroll beställs till följd av

Information

I beställningen ingår att arbetstagaren ska informeras om resultatet av den medicinska kontrollen- få rådgivning när detta behövs- få en kopia på tjänstbarhetsintyget, när ett sådant har skrivits.

I beställningen ingår att arbetsgivaren ska - informeras om resultatet av den medicinska kontrollen så långt som arbetstagarens samtycke medger- få förslag på eventuella åtgärder i arbetsmiljön- få en kopia på tjänstbarhetsintyget, när ett sådant har skrivits.

Godkännande

Jag godkänner att Hälsolänken lagrar och behandlar mina uppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Arbeten som innefattas av medicinska kontroller är bl a:

  • Arbete med bly och kadmium
  • Arbete med fibrosframkallande damm, t ex asbest och kvarts
  • Arbete med allergiframkallande kemiska produkter
  • Klättring med stor nivåskillnad
  • Rök- och kemdykning
  • Dykeriarbete
  • Nattarbete
  • Arbete med vibrationsexponering
  • Handintensivt arbete