Medicinska kontroller

Inom vissa yrken är erbjudan om eller genomgång av medicinsk kontroll obligatoriskt för de anställda. Regler om vad som ingår i dessa kontroller beskrivs i Arbetsmiljöverkets föreskrift ’’Medicinska kontroller i arbetslivet” (AFS2005:6). I vissa fall kan utredning i det systematiska arbetsmiljöarbetet påvisa att det är lämpligt med en medicinsk kontroll.

Hälsolänken genomför ovannämnda kontroller. Se Arbetsmiljöverket krav på utföraren.

Arbeten som innefattas av medicinska kontroller är bl a:

  • Arbete med bly och kadmium
  • Arbete med fibrosframkallande damm, t ex asbest och kvarts
  • Arbete med vissa härdplastkomponenter
  • Mast- och stolparbete
  • Rök- och kemdykning
  • Dykeriarbete
  • Nattarbete
  • Arbete med vibrationsexponering