Medicinska kontroller

I För vissa arbeten är det obligatoriskt att de anställda ska genomgå eller erbjudas en medicinsk kontroll, det finns då regler om vad som ska ingå, var god se Arbetsmiljöverkets föreskrift ’’Medicinska kontroller i arbetslivet” (AFS2005:6). Ibland kan en utredning i det systematiska arbetsmiljöarbetet visa att det är lämpligt med en medicinsk kontroll.

Hälsolänken genomför ovannämnda kontroller. Se Arbetsmiljöverket krav på utföraren.


Arbeten som innefattas av medicinska kontroller är bl a:

  • Arbete med bly och kadmium
  • Arbete med fibrosframkallande damm, t ex asbest och kvarts
  • Arbete med vissa härdplastkomponenter
  • Mast- och stolparbete
  • Rök- och kemdykning
  • Dykeriarbete
  • Nattarbete
  • Arbete med vibrationsexponering