Medicinska kontroller

Inom vissa yrken är erbjudan om eller genomgång av medicinsk kontroll obligatoriskt för de anställda. Regler om vad som ingår i dessa kontroller beskrivs i Arbetsmiljöverkets föreskrift ’’Medicinska kontroller i arbetslivet” (AFS2019:3). I vissa fall kan utredning i det systematiska arbetsmiljöarbetet påvisa att det är lämpligt med en medicinsk kontroll.

Hälsolänken genomför ovannämnda kontroller.

Beställare

 

Arbetstagare

 

Adresser

 

Medicinsk kontroll och bedömning för tjänstbarhetsintyg beställs till följd av:

 

Medicinsk kontroll beställs till följd av:

 
 
 

Information

 • I beställningen ingår att arbetstagaren ska
  • - informeras om resultatet av den medicinska kontrollen
  • - få rådgivning när detta behövs
  • - få en kopia på tjänstbarhetsintyget, när ett sådant har skrivits
 • I beställningen ingår att arbetsgivaren ska
  • - informeras om resultatet av den medicinska kontrollen så långt som arbetstagarens samtycke medger
  • - få förslag på eventuella åtgärder i arbetsmiljön
  • - få en kopia på tjänstbarhetsintyget, när ett sådant har skrivits.
 

Godkännande

 

Verifikation och skicka

Arbeten som innefattas av medicinska kontroller är bl a:

 • Arbete med bly och kadmium
 • Arbete med fibrosframkallande damm, t ex asbest och kvarts
 • Arbete med allergiframkallande kemiska produkter
 • Klättring med stor nivåskillnad
 • Rök- och kemdykning
 • Dykeriarbete
 • Nattarbete
 • Arbete med vibrationsexponering
 • Handintensivt arbete