Medicinska kontroller (MKA) enl. Arbetsmiljöverket

 

Inom vissa yrken är erbjudan om eller genomgång av medicinsk kontroll obligatoriskt för de anställda. Regler om vad som ingår i dessa kontroller beskrivs i Arbetsmiljöverkets föreskrift ’’Medicinska kontroller i arbetslivet” (AFS2019:3). I vissa fall kan utredning i det systematiska arbetsmiljöarbetet påvisa att det är lämpligt med en medicinsk kontroll.

Hälsolänken genomför ovannämnda kontroller.

OBS På grund av GDPR reglerna kommer informationen ni skriver i beställningen inte återfås i bekräftelsemejlet – ni bör spara detta för egen räkning. 

Beställare

Arbetstagare

Adresser

Medicinsk kontroll och bedömning för tjänstbarhetsintyg beställs till följd av

Medicinsk kontroll beställs till följd av

Information

I beställningen ingår att arbetstagaren ska informeras om resultatet av den medicinska kontrollen- få rådgivning när detta behövs- få en kopia på tjänstbarhetsintyget, när ett sådant har skrivits.

I beställningen ingår att arbetsgivaren ska - informeras om resultatet av den medicinska kontrollen så långt som arbetstagarens samtycke medger- få förslag på eventuella åtgärder i arbetsmiljön- få en kopia på tjänstbarhetsintyget, när ett sådant har skrivits.

Godkännande

Jag godkänner att Hälsolänken lagrar och behandlar mina uppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Arbeten som innefattas av medicinska kontroller är bl a:

  • Arbete med bly och kadmium
  • Arbete med fibrosframkallande damm, t ex asbest och kvarts
  • Arbete med allergiframkallande kemiska produkter
  • Klättring med stor nivåskillnad
  • Rök- och kemdykning
  • Dykeriarbete
  • Nattarbete
  • Arbete med vibrationsexponering
  • Handintensivt arbete