Tobaksavvänjning

Anledningarna till att sluta röka och snusa är många!

Rökning är den faktor som bidrar mest till sjukdomsbördan. Varannan person som röker dör i förtid. I Sverige dör ca 6 600 människor per år i tobaksrelaterade sjukdomar. Rökning beräknas förkorta livet med i snitt 10 år. Rökare har 5-7 fler år av upplevd ohälsa och 8 sjukdagar mer per år än icke-rökare. Nikotinberoende är drog- och sjukdomsklassat enligt Världshälsoorganisationen (WHO).

Rökning ger rökaren sämre ekonomi (en ask/dag kostar ca 22 000 kr/år). Samhällskostnaden för rökning beräknas vara minst 30 miljarder kr per år. Varje rökare kostar samhället 1,3 miljoner kronor under ett liv. Arbetsgivarens merkostnad är cirka 45 000 kr per år (pauser, sjukdagar). Rökning är en arbetsmiljöfråga. Det är vetenskapligt bevisat att rökning är hälsoskadligt för både rökare och de som utsätts för miljötobaksrök. 70-85 % av rökarna vill sluta.

För många rökare är snus ett substitut, men snus är inget evidensbaserat ”rökavvänjningsmedel”. Det innehåller 2 500 kemiska ämnen och ökar risken för hjärtinfarkt, stroke, förhöjt blodtryck, cancer i bukspottkörteln och munslemhinneförändringar. Indikationer finns även för cancer i matstrupe och magsäck, metabolt syndrom, diabetes typ 2, havandeskapsförgiftning, förtida förlossning, låg födelsevikt. Nästan hälften av de vuxna snusarna önskar sluta.

Hälsolänkens tobaksavvänjningsprogram

Hälsolänkens tobaksavvänjningsprogram vänder sig till alla tobaksanvändare som har som målsättning att bli tobaksfria. Programmets syfte är att motivera och erbjuda kvalificerad rådgivning på kundens väg till tobaksfrihet! Resurspersoner är företagssköterskor, företagsläkare och utbildad tobaksavvänjare.

Tobaksavvänjning i grupp

Deltagarantal, 6-10 personer. Vi börjar med individuella bedömningssamtal för att därefter, i grupp, via kognitivt beteendeinriktade metoder ändra tankar och vanan. Totalt 8 träffar à 1-1½ timme under en 2-3 månaders period. Skriftlig uppföljning efter 6 och 12 månader.

Individuell rådgivning

Bedömningssamtal samt kognitivt beteendeinriktade metoder för att ändra tankar och vanan. Totalt 6-8 träffar à 45-60 minuter under en 2-3 månaders period. Skriftlig uppföljning efter 6 och 12 månader.

För ytterligare info och prisoffert, fyll i intresseformuläret nedan så kontaktar vi dig.

[vfb id=’4′]