Torsby kommun har haft lägst sjukfrånvaro i Sverige tre år i rad. Sjukfrånvarograden har sjunkit från 8,5% till som lägst 3,9%. Hur kan er kommun/ert företag uppnå ett lika bra och hållbart resultat? Torsdag 5 oktober har ni återigen chansen att träffa oss och följa med på Hälsolänkens händelserika resa i gemenskap med Torsby kommun! Få en historisk tillbakablick på vårt samarbete och en inblick i vårt nuvarande dagliga arbete. En synergi som skapar energi!

Läs mer och anmäl dig