En företagshälsas händelserika resa!

När

2017-10-05    
09:00 - 16:00

Pris

Bokning stängd

Var

Sahlströmsgården
Utterbyn 20, 685 92 Torsby

Kategori

Laddar Karta...

En företagshälsas händelserika resa!

Nu finns återigen chansen att få träffa oss och följa med på Hälsolänkens händelserika resa i gemenskap med Torsby kommun! Efter tre utsålda konferenser genomförs nu ytterligare ett tillfälle.

Torsby kommun har haft lägst sjukfrånvaro i Sverige tre år i rad. Sjukfrånvarograden har sjunkit från 8,5% till som lägst 3,9%. Hur kan er kommun/ert företag arbeta för att få ett lika bra och hållbart resultat? Kom och träffa oss den 5 oktober och få en historisk tillbakablick på vårt samarbete och en inblick i vårt nuvarande dagliga arbete. En synergi som skapar energi! Program och anmälan finns längre ner på sidan.

En historisk översikt

Jag tänker bidra med en förkortad odyssé med utvecklingen i ett historiskt perspektiv. Hur har historiken sett ut och vad har det fört till för slutsatser och konsekvenser för Hälsolänken?

Vad är skälet till att ansvaret och möjligheterna att arbeta proaktivt med sjukfrånvaro förskjutits från sjukvården till arbetsgivaren?

Vilka bakomliggande tankar och idéer har fört fram till Hälsolänkens organisation och verksamhet idag? Vad krävs för att konferensdeltagarna skall kunna arbeta på motsvarande sätt på hemmaplan?

Jonas Källström, företagsläkare

Hälsans verktyg

Hur kan vi som företagshälsa vara med och bidra till att våra kunder ökar sin kunskap om att upptäcka ohälsa och risker samt att agera tidigt?

En företagshälsa kan inte och bör inte påpeka vad någon måste göra för att öka hälsan. Däremot kan vi bidra till att arbetsledarna får verktyg till att agera och att det gör skillnad om arbetsledaren med hjälp av oss agerar tidigt…

Fredrik Andersson, VD, arbetsmiljöingenjör

”Förändringens fyra rum”

Vi arbetar med ett helhetsperspektiv, där individen går från att inte se möjligheter i sin yrkes- eller livssituation, till att ta aktiva beslut och ett ansvar för sin livs- och yrkessituation. I denna process är ”Förändringens Fyra rum” ett av verktygen.

Inger Bergkvist, socionom, KBT-terapeut

Torsby – sjukt bra!

För tio år sedan var Torsby kommun bland de kommuner i landet som hade högst sjukfrånvaro.

Detta innebar, förutom lidande för den enskilde medarbetaren, att kommunens ekonomi och verksamheternas utveckling påverkades negativt. Något behövde göras och ett nytt individinriktat arbetssätt med fokus på förebyggande åtgärder har sakta men säkert växt fram de senaste tio åren.

Arbetssättet grundar sig på en hög grad av förtroende från politikernas sida.

Ann-Katrin Järåsen, ordförande i Torsbys kommunstyrelse

Hälsoarbete ur ett arbetsgivarperspektiv

Utmana arbetsgivarrollen i kampen mot ohälsa. Våga agera utöver det arbetsrelaterade. Se! Gör! Förebyggande arbete gör alla till vinnare. Ställ krav på din företagshälsa. Vem tar ansvar och hur?

Tina Bengtsson, Torsby kommuns HR-strateg

Ur en anställds perspektiv

Min historia om när jag var nära att ”krascha”.

Katarina, anställd i Torsby kommun

Moderator

Dagens samordnare.

Ulrika Sigfridson, kundsamordnare och företagssköterska

Välkommen till en inspirerande dag tillsammans med Hälsolänken och Torsby kommun!

Tid: Torsdag 5 oktober kl 9.00 – c:a kl 16.00

Plats: Sahlströmsgården, Torsby

Pris: 2 950 kr exkl. moms.

Lunch och fika ingår. Anmälan om specialkost lämnas i kommentarsrutan i anmälningsformuläret.

Program

09.00 Varmt välkomna! Kaffe och macka, registrering.
09.45  En förkortad Odyssé i ett historiskt perspektiv – Jonas Källström, företagsläkare
10.50 Torsby kommun – Sjukt bra! Den politiska processen – Ann-Katrin Järåsen, kommunalråd
11.10 Hälsans verktyg – Fredrik Andersson, VD + Arbing, Hälsolänken
11.30 Tankeresonemang – Jonas Källström, företagsläkare
11.45 Lunch
12.30 Hälsoarbete ur ett arbetsgivarperspektiv – Tina Bengtsson, HR-strateg personal och hälsa, Torsby kommun

Verkligheten! Anställds berättelse – Katarina Nilsson, Torsby kommun

13.40 ”Verktygslådan” Vilka verktyg finns i lådan – Jonas Källström, företagsläkare, och Inger Bergkvist, socionom, certifierad ”Fyrarum-användare”.
14.30 Kaffe + kaka i sittning
14.30 Reflektioner från dagen – Peter Munck af Rosenschöld, VD Sveriges Företagshälsor.
14.45 Frågor/reflektioner

Sista anmälningsdag: 2017-09-22

Bokningsvillkor: Avbokning mindre än två veckor innan evenemang medför full kostnad.

Vid frågor, kontakta
Ulrika Sigfridson, tel 0560-16841, ulrika.sigfridson@halsolanken.se
Växel, 0560-689130, info@halsolanken.se

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.