Kurs om särskilt allergiframkallande ämnen

När

2023-11-15    
13:00 - 16:00

Pris

Bokning stängd

Kategori

Kurs om särskilt allergiframkallande ämnen  (tidigare kallad Härdplastutbildning), enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker § 37e

Utbildning krävs för att leda eller aktivt sysselsättas i ett arbete som kan innebära exponering för farliga kemiska produkter som innehåller:

  1. diisocyanater
  2. epoxiplastkomponenter,
  3. organiska syraanhydrider,
  4. formaldehydhartser,
  5. metakrylater som ska vara märkta med H317 eller H334 eller
  6. akrylater som ska vara märkta med H317 eller H334 samt vid arbete som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater eller processer som frisätter formaldehyd.

Utbildning krävs även för arbete med kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat om arbetet sammanlagt pågår mer än 30 minuter per vecka. Utbildning ska kunna styrkas med ett högst 5 år gammalt utbildningsintyg.

Anmälan

Utbildningstillfällen: Onsdag 15/11 kl. 13.00-16.00
Kostnad: 1 145 kr (exkl moms) per deltagare
Specialkost: Anges i anmälningsformuläret alternativt via mail till info@halsolanken.se eller tel 010-470 63 00.
Sista avbokningsdag: Senast en vecka innan kursdagen. Avbokning senare medför debitering av full kurskostnad.
Övrigt: Ange alla deltagares mailadresser i anmälningsformuläret, så de får ta del av utbildningsinformationen.
Utbildningsort: Ännu ej fastställt.
Kontaktperson:
Fredrik Andersson, VD/arbetsmiljöingenjör. Tel: 010-470 63 05 / Mail: fredrik.andersson@halsolanken.se

Hälsolänken är godkänd utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildning. Du som kund kan därmed söka ersättning från AFA för våra arbetsmiljöutbildningar.
 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.