Utbildning – Våld och hot i arbetsmiljön, självskydd

Hälsolänken erbjuder utbildning i ”Våld och hot i arbetsmiljön” – inklusive praktisk träning i självskydd

Varför utbildning inom detta område?

För hemtjänst, personlig assistans, detaljhandel och banker m fl gäller regler för arbeten där det finns risk för våld eller hot om våld (AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön). Arbetsgivaren är enligt föreskriften skyldig att utreda de risker som kan finnas i arbetet och vidta nödvändiga åtgärder. Säkerhetsrutiner ska finnas och vara väl kända av berörda arbetstagare.

Arbetsgivaren är ansvarig för att arbetstagaren har den utbildning som behövs i säkerhetsfrågor. Ett särskilt utbildningsprogram om säkerhet kan behövas, som innehåller en beskrivning av hur man kan arbeta säkert och hur man bedömer risker. Utbildningen kan också innehålla hur man bedömer och bemöter människor i kris eller upprört tillstånd, konflikthantering och självskydd. Läs mer i Arbetsmiljöverkets broschyr.