Vi är godkända som utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildning från och med 2021. Ni som våra kunder (privata företag) kan därmed söka ersättning från AFA för arbetsmiljöutbildningar, som ni köper av oss.
För mer information: Till dig som arbetsgivare – stöd för arbetsmiljöutbildning – AFA Försäkring (afaforsakring.se)
Exempel på utbildningar:  Exempel på utbildningar om arbetsmiljö – AFA Försäkring (afaforsakring.se)