Ergonomiutbildning

Hållbar personal är en viktig ingrediens för ett företags framgång. Tillsammans med en ergonom kan ett företag med små medel effektivt hjälpa sina medarbetare att förebygga skador ur ett arbetsmiljöperspektiv. Hur påverkas nacke och rygg av vardagliga belastningar? Varför får vi besvär? Hur kan vi på ett enkelt sätt göra det bättre?

Ergonomiska brister på arbetsplatsen kan i slutändan leda till minskad produktivitet och sämre kvalitet på produkter och tjänster. Arbetsmiljöverket har i flera rapporter presenterat tydliga samband mellan ergonomi och kvalitet och allt flera företag inser att ergonomi är en del i arbetsmiljön som bör tas på större allvar. På en ergonomiskt anpassad arbetsplats löper personalen mindre risk att drabbas av sjukskrivningar och återkommande smärta. Utbildning hjälper personalen att förstå hur man kan hantera och förebygga till exempel statiska relativt lätta belastningar, tunga lyft och ensidiga eller obekväma arbetsställningar.

Hälsolänken erbjuder ergonomiutbildningar anpassade just för ert företags speciella förutsättningar för att resultatet skall bli så bra som möjligt. Exempelvis finns ergonomiutbildning för personal på kontor, omsorg, industri, kök etc. Utbildningen startar med en gemensam teoretisk föreläsning och därefter sker en enskild praktisk genomgång hos varje individ vid dennes arbetsplats.

Målet vid utbildningens avslut

  • Arbetsplatsens medarbetare är medvetna om hur kroppen fungerar ur ett ergonomiskt perspektiv
  • Vilka ergonomiska förändringar som kan utföras för ett ökat välmående.

    Hälsolänkens utbildningar sker således med fördel i era lokaler då detta ger oss en möjlighet att se vilka typer av risker och möjligheter som finns på just er arbetsplats.