Hälsolänken är nu miljöcertifierade enligt ISO 14001

Denna internationella standard för miljöledningssystem (ISO 14001:2015) hjälper oss som organisation att identifiera och systematiskt minska vår miljöpåverkan. Den ger oss stöd i arbetet med att utveckla arbetssätt inom miljöområdet, exempelvis för att minska användningen av energi eller mängden avfall. Sedan tidigare är Hälsolänken ISO-certifierade enligt 9001 (Kvalitet) och 45001 (Arbetsmiljö).