Utbildning i stress- och krishantering

Grund- samt fortbildning i stress- och krishantering

Vid en allvarlig händelse kan krisstöd behövas för att minimera negativa effekter för individer och organisation. Hälsolänken erbjuder krisstöd i akutskedet samt efterföljande uppföljning. För att du som chef ska få dig och dina medarbetare att känna er tryggare i händelse av en akut kris, kan Hälsolänken erbjuda en grundutbildning samt en fortbildning inom stress- och krishantering. Utbildningarna riktar sig både till arbetsledare, chefer, skyddsombud, fackliga samt till personalgrupper. Nedan kan du läsa mer om utbildningarnas innehåll samt göra en intresseanmälan.

 

Grundutbildning (4 timmar)

När något händer är det viktigt att vara förberedd – en arbetsmiljöfråga enligt AFS 1999:7
Vilka kunskaper och vilken beredskap behövs? Hur planerar vi krisstödet? Vilka externa resurser behöver vi samverka med?

Stressorer och stress – kris och krisreaktioner
Den utlösande händelsen. Reaktioner hos individer: drabbade, anhöriga och personal.

Vilka åtgärder bör vidtas
Emotionell första hjälp – socialt stöd. Information. Hjälp till hjälparna. Markering. Avlastande samtal. Fördjupat samtal och specialinsatser.

Fortbildning (4 timmar)

Vi fördjupar oss i grundutbildningens områden genom;
Praktiska övningar i avlastande samtal.
Planering av beredskap, handlingsplaner och kamratstöd.
Checklistor och verktyg.