Kurs om särskilt allergiframkallande ämnen

(tidigare kallad Härdplastutbildning)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker § 37e

Utbildning krävs för att leda eller aktivt sysselsättas i ett arbete som kan innebära exponering för farliga kemiska produkter som innehåller:

  1. diisocyanater,
  2. epoxiplastkomponenter,
  3. organiska syraanhydrider,
  4. formaldehydhartser,
  5. metakrylater som ska vara märkta med H317 eller H334 eller
  6. akrylater som ska vara märkta med H317 eller H334 samt vid arbete som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater eller processer som frisätter formaldehyd.

Utbildning krävs även för arbete med kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat om arbetet sammanlagt pågår mer än 30 minuter per vecka.

Utbildning ska kunna styrkas med ett högst 5 år gammalt utbildningsintyg.