Villkor för medlemskap

Allmänna villkor

Allmänt För medlemskap hos oss krävs undertecknat träningsavtal samt passerkort/tagg. Medlemmens personuppgifter lagras i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:2004).

Passerkort/tagg Vid varje inpassering ska kortet registreras i kortläsaren.  Passerkortet  är  personligt  varför  utlåning  av detta  är  otillåtet.  Q-security gör  regelbundna  kontroller. Olovlig träning, missbruk av inpasseringskort och insläpp av personer i träningslokalen innebär en månads avstängning, alternativt avgift á 500 kr. Vid borttappat/skadat kort kan ersättningskort köpas till en avgift á 50 kr.

Introduktion Vid köp av träningskort ingår en kostnadsfri introduktion med genomgång av redskap, maskiner, säkerhetspunkter, policy och AED hjärtstartare som finns i larmat skåp. Även kostnadsfritt deltagande i HLR-utbildning ingår i medlemskapet.

Åldersgräns Träning tillåts från och med det år man fyller 15. Är man under 18 år, krävs målmans underskrift på avtalet och träningsintroduktion är obligatorisk.

Engångsträning erbjuds till en kostnad á 90 kr. Sker denna träning utanför receptionstid, krävs även köp av passerkort/tagg. I båda fall, kontakta personalen. Vid köp av träningsperiod (1, 3, 6 eller 12 månader) inom en vecka efter denna engångsträning, rabatteras träningskostnaden med erlagt belopp (OBS! Gäller nya kunder).

Frysning Pågående träningsperiod kan frysas max 3 månader under en 12 månaders-period till en kostnad av 250 kr. Vid uppvisande av medicinskt intyg är frysningen kostnadsfri och ej begränsad till 3 månader. Detta gäller även för gravida.

Medlemmens ansvar All träning i gymmen sker på egen risk! Alla tränande ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan träna i gymmen. Målsman tar ansvar för minderåriga.

Olycksfall Hälsolänken AB ansvarar inte för skador på tränande eller övriga besökares tillhörigheter, orsakade av dem själva eller annan tränande eller besökande. Hälsolänken AB rekommenderar därför medlemmar och övriga att se över sina olycksfalls- och hemförsäkringar.

Ägodelar Hälsolänken AB ansvarar inte för förluster på grund av stöld eller inbrott. De skåp för kläder och värdeförvaring som Hälsolänken tillhandahåller, får endast användas under den tid som träningen genomförs. Skåp som efter stängning är låsta kan komma att klippas upp. Innehållet sparas i två månader för att därefter kastas, eller vid större värde, överlämnas till polisen.

Trivsel och ordning

Bedöms att den tränande brutit mot aktuella trivsel- och säkerhetsregler, anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning, som meddelas skriftligt eller muntligt av Hälsolänkens personal, har Hälsolänken AB rätt att omgående spärra kortet. Fotoförbud gäller på våra gym.

Den tränande ansvarar för denne endast använder lokal och utrustning på avsett sätt. Tänk på att ställa i ordning efter dig, sätt tillbaka vikter i deras ställ och redskap på respektive plats. Glöm inte att stänga av stereo, stänga fönster och entrédörr samt släcka ljuset när du lämnar lokalen. Skadegörelse polisanmäls.

Säkerhet

Alla säkerhetshjälpmedel ska användas vid träning. Exempel på säkerhetshjälpmedel är nödstoppen på löpbandet.

Träningslokalen är utrustad med AED hjärtstartare i larmat skåp. Är du intresserad av att lära dig använda denna, kontakta personalen.

Träningsinstruktion med genomgång av program, säkerhet och policy erbjuds alla tränande.

Missbruk

Hälsolänken AB tar avstånd från allt missbruk, försäljning och överlåtning av dopningklassade preparat  enligt dopningslagen (SFS 1991:1969). För att våra kunder ska erbjudas en dopningsfri miljö, medför misstänkt användning eller hantering av förbjudna preparat omedelbar avstängning från våra lokaler i Torsby och Sunne. Avstängning på grund av förbjudna preparat innebär att sociala myndigheter och/eller polis kommer kontaktas. Är individen minderårig kontaktas även målsman. Avstängningen kan upphävas genom ett negativt dopningstest. Sådan provtagning och eventuella omkostnader bekostas av den avstängde individen.