Under våren 2016 genomförde Hälsolänken, på uppdrag av Arbetsförmedlingen, hörsel- och synundersökningar på flyktingar vid SFI i Sunne och Torsby. Se SVT:s reportage här.