Strandvägen 25Företagshälsan och Pulsen Gym Sunne flyttar hösten 2016 närmare centrum, till Strandvägen 25. Mer info kommer framöver…