En generell omstart kring riskbedömning inför återgång till arbetsplatsen? Eller ett nytt tankesätt kring vad det ”nya normala kommer att bli” och en analys kring detta? Det är värdefullt att börja övergripande för att fånga upp eventuella riskområden, som kan leda till att frånvaro, ohälsa eller ”otrivsel” ökar. Att skapa förutsättningar för att hantera otrivsel etc i tidigt skede spiller över i en effektiv organisation.

Hälsolänken kan bistå som en resurs vid riskanalyser och frågeställningar som du kan tänkas ställas inför utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, informera om vilket arbetsmiljöansvar som åligger dig som arbetsgivare, med mera. Kontakta oss för vidare diskussion!

 

Växel 010-470 63 00 / info@halsolanken.se