Kvalitetssäkring

Certifiering

Hälsolänken arbetar kontinuerligt med att säkerställa kvalitén i hur vi bedriver arbetet. Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001:2015. Det innebär att vårt ledningssystem är certifierat och det är ett system som ska styra och leda verksamheten till ständig förbättring.

Ledningssystem

Ledningssystemet är ett hjälpmedel för att arbeta med rätt saker, se till att alla arbetar med samma mål i sikte, att säkerställa att det som är beslutat blir genomfört och att verksamheten ständigt utvecklas.