Fler och fler börjar bli vaccinerade mot covid-19 och vi startar nu så smått upp vår gruppverksamhet.
Fördelarna med fysisk träning är stora, så nu sätter vi igång!

Deltagarantalet är begränsat utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
OBS! Egen matta gäller alltid! 

Vi startar upp måndag 17 maj.
Bokning sker som tidigare, via medlemssidan, växeln och mejl.
Bokning/avbokning sker 1 timme innan passet.
Avbokningar kan göras via medlemssidan eller till Petra.

Vid frågor kontakt Petra.
Petra.edqvist@halsolanken.se
010-470 63 16

Växel: 010-470 63 00
Mejl: info@halsolanken.se

Väl mött!