Medicinska kontroller uppdragsbeställning

Instruktion

Fyll i önskad medicinsk kontroll och era kontaktuppgifter nedan. Vi kontaktar dig så snart uppdraget är hanterat hos oss.

Tänk på att hantera personuppgifter på ett restriktivt och ansvarsfullt sätt.

 

Formulär

Beställare

 

Arbetstagare

 

Adresser

 

Medicinsk kontroll och bedömning för tjänstbarhetsintyg beställs till följd av:

 

Medicinsk kontroll beställs till följd av:

 
 
 

Information

 • I beställningen ingår att arbetstagaren ska
  • - informeras om resultatet av den medicinska kontrollen
  • - få rådgivning när detta behövs
  • - få en kopia på tjänstbarhetsintyget, när ett sådant har skrivits
 • I beställningen ingår att arbetsgivaren ska
  • - informeras om resultatet av den medicinska kontrollen så långt som arbetstagarens samtycke medger
  • - få förslag på eventuella åtgärder i arbetsmiljön
  • - få en kopia på tjänstbarhetsintyget, när ett sådant har skrivits.
 

Godkännande

 

Verifikation och skicka