Från 1 april 2015 är provträning avgiftsbelagd med 80 kr.

Provträning endast under kontorstid. Anmälan sker i receptionen, där man via kortbetalning erlägger avgiften.

Leder provträning till kortköp, inom en vecka, dras provträningsavgiften av från priset vid uppvisade av kvitto.