Den 1 juli 2018 träder en ny lag i kraft som innebär ökade krav på arbetsgivaren vad gäller rehabiliteringsansvaret. Arbetsgivaren får då en skyldighet att upprätta en plan för återgång i arbete för arbetstagare som kan antas ha en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom under minst 60 dagar. Planen ska senast vara upprättad när arbetsförmågan har varit nedsatt under 30 dagar.

Läs mer på Arbetsgivarverkets hemsida. 
Försäkringskassans plan för återgång i arbete