BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//wp-events-plugin.com//6.4.10.2//EN TZID:Europe/Stockholm X-WR-TIMEZONE:Europe/Stockholm BEGIN:VEVENT UID:4@halsolanken.se DTSTART;TZID=Europe/Stockholm:20170531T080000 DTEND;TZID=Europe/Stockholm:20170531T120000 DTSTAMP:20170127T083033Z URL:https://halsolanken.se/events/forsta-hjalpen-utbildning-sunne-2/ SUMMARY:Första hjälpen-utbildning Sunne DESCRIPTION:Första hjälpen-utbildning\nMax antal personer/kurs är 12 st. Minsta antal personer/kurs är 6 st. Vid färre anmälda\, erbjuds flytt till annat kurstillfälle.\n\nInför kursen skall hänvisat kompendium ha lästs. Kompendiet kan köpas till kostnad av 160 kr\, alternativt lånas för 40 kr. Vid lån hämtas kompendiet ut enligt överenskommelse 1 vecka innan kursstart och återlämnas vid kurstillfället i utlämnat skick.\n \nGenom anmälan godkänns avbokningsvillkoren: Avbokning av plats på akt uellt kurstillfälle ska ske senast 1 vecka innan kurs. Sker avbokning sen are debiteras hela kurskostnaden. CATEGORIES:Hjärt- lungräddning LOCATION:Hälsolänken Sunne\, Strandvägen 25\, Sunne\, 686 30\, Sverige GEO:59.8363287;13.150389099999984 X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Strandvägen 25\, Sunne\, 6 86 30\, Sverige;X-APPLE-RADIUS=100;X-TITLE=Hälsolänken Sunne:geo:59.8363 287,13.150389099999984 END:VEVENT BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Stockholm X-LIC-LOCATION:Europe/Stockholm BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20170326T030000 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE END:VCALENDAR