BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//wp-events-plugin.com//6.4.10.2//EN TZID:Europe/Stockholm X-WR-TIMEZONE:Europe/Stockholm BEGIN:VEVENT UID:27@halsolanken.se DTSTART;TZID=Europe/Stockholm:20230207T090000 DTEND;TZID=Europe/Stockholm:20230207T160000 DTSTAMP:20221130T092245Z URL:https://halsolanken.se/events/battre-arbetsmiljo-bam-07-02-2023/ SUMMARY:Bättre arbetsmiljö (BAM) 07/02\, 14/02 och 21/02 Februari 2023 DESCRIPTION:Utbildningen genomförs under tre heldagar\, 09:00-16:00.\nEn b okning gäller för alla tre tillfällen.\nDe tre tillfällena är: 07/02\ , 14/02 och 21/02 2023\nPlats: Selma Spa\, Sundsbergsvägen 3\, 686 35 Sun ne\nKurskostnad: 8 150 kr exkl. moms.\nAvbokning senare än en vecka innan kursstart debiteras till fullpris.\nVid anmälan: Om deltagarna är fler än beställaren\, ange deltagarnas namn och mailadress i kommentarrutan n edan. CATEGORIES:BAM LOCATION:Selma Spa\, Sundsbergsvägen 3\, Sunne\, 686 35\, Sverige GEO:59.828134;13.128911 X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Sundsbergsvägen 3\, Sunne\ , 686 35\, Sverige;X-APPLE-RADIUS=100;X-TITLE=Selma Spa:geo:59.828134,13.1 28911 END:VEVENT BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Stockholm X-LIC-LOCATION:Europe/Stockholm BEGIN:STANDARD DTSTART:20221030T020000 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET END:STANDARD END:VTIMEZONE END:VCALENDAR