Planera för återgång från hemarbete till arbetsplatsarbete

En generell omstart kring riskbedömning inför återgång till arbetsplatsen? Eller ett nytt tankesätt kring vad det ”nya normala kommer att bli” och en analys kring detta? Det är värdefullt att börja övergripande för att fånga upp eventuella riskområden, som kan leda...

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Du som arbetsgivare har möjlighet att ansöka om bidrag från Försäkringskassan när du anlitar / köper  utredande tjänster hos en godkänd företagshälsa. Detta innebär i korthet att du kan få tillbaka upp till 10.000 kr. Läs mer hos Försäkringskassan Kontakta...

Angående Coronavirus (Covid-19)

Hälsolänken hänvisar till nedan sidor för aktuell information. Folkhälsomyndigheten 1177 Smittskydd Värmland Arbetsgivare är självklart välkomna att kontakta oss för stöd i hur den oro som kan uppstå i arbetsgrupper eller på arbetsplatser kan...

Vaccination mot TBE (fästingburen hjärnhinneinflammation)

TBE är en virussjukdom som sprids genom fästingar och viruset finns runt om på många ställen i Sverige. Du som arbetsgivare kan erbjuda dina medarbetare vaccinering mot TBE. Avser främst medarbetare som i sin yrkesroll vistas i skog och mark, men även övriga kan...