Auktorisation

Auktoriserat medlemskap hos Sveriges Företagshälsor

Ett auktoriserat medlemskap hos Sveriges Företagshälsor innebär att Hälsolänken uppfyller föreningens kompetenskrav, och genom detta erbjuder kvalitativa och värdeskapande tjänster i enlighet med föreningens stadgar.