Du som arbetsgivare har möjlighet att ansöka om bidrag från Försäkringskassan när du anlitar / köper  utredande tjänster hos en godkänd företagshälsa. Detta innebär i korthet att du kan få tillbaka upp till 10.000 kr. Läs mer hos Försäkringskassan

Kontakta Hälsolänkens kundsamordnare så hjälper vi dig med dina funderingar:

Ulrika Sigfridson
010-470 63 17 / ulrika.sigfridson@halsolanken.se

Anna Robertsson
010-470 63 01 / anna.robertsson@halsolanken.se