Hälsolänken hänvisar till nedan sidor för aktuell information.

Folkhälsomyndigheten
1177
Smittskydd Värmland

Arbetsgivare är självklart välkomna att kontakta oss för stöd i hur den oro som kan uppstå i arbetsgrupper eller på arbetsplatser kan hanteras.