I samarbete med Fryksdalens Sparbank genomför Hälsolänken AB HLR-utbildning i deras lokaler. Kontakta Fryksdalens Sparbank för mer info, ”Inbjudan HLR-utbildning”.