Träningsvillkor

Villkor och bestämmelser för träning i Pulsen Gym

Träningsvillkor

För medlemskap hos oss krävs undertecknat träningsavtal samt ett passerkort. Passerkortet är personligt varför utlåning av detta är otillåtet. Vid varje inpassering ska kortet dras i kortläsaren. Insläpp av andra personer är inte tillåtet. Securitas gör regelbundna kontroller.  Missbruk beivras med att kortet spärras. Vid borttappat/skadat kort kan ersättningskort köpas till en avgift á 50 kr.

Träningsinstruktion med genomgång av program, säkerhet och policy erbjuds alla som köper träning hos oss. Vi tillåter träning från och med det år man fyller 15. Är man under 18 år, krävs målmans underskrift på avtalet och träningsintroduktion är obligatorisk.

Prova-på-träning erbjuds under receptionens öppettider till en kostnad av 80 kr. Vid köp av träningsperiod (1, 3, 6 eller 12 månader) inom två veckor efter denna prova-på-träning, rabatteras träningskostnaden med 80 kr. Endagsträning kostar 80 kr och kräver köp av inpasseringskort.

Trivsel, missbruk mm

Bedöms att den tränande brutit mot aktuella trivsel- och säkerhetsregler, anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning, som meddelas skriftligt eller muntligt av Hälsolänkens personal, har Hälsolänken AB rätt att omgående spärra kortet. Fotoförbud gäller på våra gym.

Hälsolänken AB tar avstånd från allt missbruk, försäljning och överlåtning av dopningklassade preparat enligt dopningslagen (SFS 1991:1969). För att våra kunder ska erbjudas en dopningsfri miljö, medför misstänkt användning eller hantering av förbjudna preparat omedelbar avstängning från våra lokaler i Torsby och Sunne. Avstängning på grund av förbjudna preparat innebär att sociala myndigheter och/eller polis kommer kontaktas. Är individen minderårig kontaktas även målsman. Avstängningen kan upphävas genom ett negativt dopningstest. Sådan provtagning och eventuella omkostnader bekostas av den avstängde individen.

Hälsa, olycksfall, ägodelar mm.

All träning i gymmen sker på egen risk! Alla tränande ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan träna i gymmen. Målsman tar ansvar för minderåriga.

Hälsolänken AB ansvarar inte för förluster på grund av stöld eller inbrott. Hälsolänken AB ansvarar inte heller för skador på tränande eller övriga besökares tillhörigheter, orsakade av dem själva eller annan tränande eller besökande. Hälsolänken AB rekommenderar därför medlemmar och övriga att se över sina olycksfalls- och hemförsäkringar.

De skåp för kläder och värdeförvaring som Hälsolänken tillhandahåller, får endast användas under den tid som träningen genomförs. Skåp som efter stängning är låsta kan eventuellt klippas upp. Innehållet sparas i två månader för att därefter kastas, eller vid större värde, överlämnas till polisen.

Säkerhet
  • Alla säkerhetshjälpmedel ska användas vid träning. Exempel på säkerhetshjälpmedel är nödstoppen på löpbandet.
  • Träningslokalen är utrustad med AED hjärtstartare i larmat skåp. Är du intresserad av att lära dig använda denna, kontakta personalen.
  • Träningsinstruktion med genomgång av program, säkerhet och policy erbjuds alla tränande.
Träningslokalen

Den tränande ansvarar för denne endast använder lokal och utrustning på avsett sätt. Glöm inte att stänga av stereo, stänga fönster och entrédörr samt släcka ljuset när du lämnar lokalen. Skadegörelse polisanmäls.