Info om nuvarande plan av flytt Pulsen Sunne hösten 2016

Sista träningspasset i nuvarande lokal kan ske på morgonen tisdag den 9 augusti. Under förmiddagen påbörjas överflyttning av gymutrustning till nya gymmet. Montering och iordningställande av maskiner görs under tisdag och onsdag.

Under eftermiddagen torsdagen 11 augusti öppnas dörrarna till vårt nya gym på Strandvägen 25!

Mer info om inpassering kommer. Ni som har giltigt inpasseringskort på Smidesvägen kommer ha det på Strandvägen utan merkostnad.

Info om nuvarande plan av flytt Pulsen Sunne hösten 2016